Nasz dom

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” jest przeznaczony dla osób w  podeszłym wieku i jest jedynym w województwie łódzkim i jednym z 23 w Polsce domem dla kombatantów.

DPS położony jest w  dzielnicy willowej na obrzeżach parku Julianowskiego. Jest to wolno stojący 3-kondygnacyjny budynek posiadający niewielki, ciekawy ogród (z dwoma okazałymi ponad 100-letnimi tulipanowcami), w  którym pensjonariusze mogą spędzać czas o  każdej porze roku.

W ogrodzie znajduje się duża drewniana altana, w której można się schronić podczas deszczu i nadmiernego słońca.

Budynek bez barier architektonicznych. Wyposażony w dźwig osobowy, poręcze dla osób niepełnosprawnych (oporęczowane są korytarze oraz łazienki i toalety), w system przywoławczo-alarmowy i system przeciwpożarowy.

Dom Kombatanta jest kameralną placówką. Liczba statutowa mieszkańców – 44

Posiadamy pokoje mieszkalne jedno- i dwuosobowe (z węzłem kuchennym), gabinet pomocy doraźnej, pokój gościnny, kaplicę, jadalnię, salonik, kuchenkę pomocniczą i pomieszczenie terapii. Na każdym piętrze znajduje się lodówka oraz mikrofala.
Do dyspozycji mieszkańców jest wydzielone pomieszczenie do prania i suszenia bielizny.
Pokoje mieszkalne, mimo swojej niedużej wielkości, spełniają standardy metrażowe, wyposażone są w niezbędne meble (tapczan, krzesła, szafę, stolik) i sprzęt (radio, czajnik, lampkę nocną).

Dom zapewnia mieszkańcom wystarczającą ilość łazienek i toalet.

Placówka zapewnia całodzienne wyżywienie (catering), całodobową opiekę, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających.
O mieszkańców troszczy się sprawny, wyróżniający się wysokimi walorami etycznymi Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, składający się m.in. z wysokokwalifikowanej kadry medycznej i opiekuńczej. Są wśród nich pielęgniarze, ratownicy medyczni, opiekunowie, instruktorzy kulturalno-oświatowi i terapii zajęciowej, pokojowe. Wszyscy oni są właściwie przygotowani pod względem merytorycznym i charakteryzują się odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę pielęgniarską, stały kontakt z lekarzem internistą, psychiatrą i psychologiem. Ponadto prowadzone są cykliczne zajęcia terapeutyczne, m.in. zajęcia manualne, plastyczne, biblioterapia, muzykoterapia.

Pensjonariusze mają zapewniony kontakt z rodziną, znajomymi, środowiskiem lokalnym, są odwiedzani przez młodzież harcerską, uczniów szkół i przedszkolaków.

W domu jest dostęp do radia, telewizji, płyt video, prasy codziennej, książek.

Szczególnymi przyjaciółmi „Domu Kombatanta” jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź – „Barka”.

W Domu panuje dobra atmosfera, skutecznie zapobiegająca możliwym konfliktom, wynikającym z wieku, różnicy poglądów, doświadczeń i stanu zdrowia.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” jest domem przyjaznym zwierzętom. Zamieszkuje z nami adoptowany ze schroniska 8 letni senior Nero.