Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
im.mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego”Nurta”
91-480 Łódź, ul. Przyrodnicza 24/26
tel. 42 655 30 30