Oferta

zdj8Dom funkcjonuje w  sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodny ze standardami określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 23 sierpnia 2012 r. w  sprawie domów pomocy społeczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz.964) i  przeznaczony jest dla osób w  podeszłym wieku.

Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy (obsługujący 3 kondygnacje tj. część mieszkalną), ponadto w poręcze dla osób niepełnosprawnych (w poręcze wyposażone są korytarze oraz łazienki i toalety), w system przywoławczo-alarmowy i system przeciwpożarowy.

Obiekt, dzięki dobudowaniu nowej klatki schodowej, wraz z głównym wejściem pozbawiony jest barier architektonicznych.

Placówka ze względu na liczbę mieszkańców (47 miejsc statutowych) spełnia wymóg kameralności.

Dom posiada pokoje mieszkalne jedno- i dwuosobowe (z zainstalowanymi umywalkami), pokój gościnny, kaplicę, jadalnię, świetlicę, pokój do terapii. Na każdym piętrze znajduje się lodówka oraz pomieszczenie z kuchenką elektryczną.

W Domu jest do dyspozycji mieszkańców gabinet zabiegowy, a także wydzielone pomieszczenie do prania i suszenia bielizny.

Pokoje mieszkalne, mimo swojej niedużej wielkości, spełniają normatywne wymogi powierzchniowe i wyposażone są w niezbędne meble (tapczan, krzesła, szafa, stolik) i sprzęt (radio, czajnik, lampka).

Do dyspozycji mieszkańców Domu pozostaje wystarczająca ilość łazienek (wanny posiadają wysięgniki) i toalet.

Placówka zapewnia całodzienne wyżywienie (catering), całodobową opiekę, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej mieszkańców oraz w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających.

O mieszkańców troszczy się sprawny, wyróżniający się wysokimi walorami etycznymi Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, składający się m.in. z wysokokwalifikowanej kadry medycznej i opiekuńczej. Są wśród nich pielęgniarze, ratownicy medyczni, opiekunowie, instruktorzy kulturalno-oświatowi i terapii zajęciowej, pokojowe. Wszyscy oni są właściwie przygotowani pod względem merytorycznym i charakteryzują się odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi.

Dom zapewnia swoim pensjonariuszom całodobową opiekę pielęgniarską, stały kontakt z lekarzem internistą, psychiatrą i psychologiem. Ponadto prowadzone są cykliczne zajęcia terapeutyczne, m.in. zajęcia manualne, plastyczne, biblioterapia, muzykoterapia.

Pensjonariusze mają zapewniony kontakt z rodziną, znajomymi, środowiskiem lokalnym, są odwiedzani przez młodzież harcerską, uczniów szkół i innych placówek oświatowych. Korzystają z gościnnych występów różnych artystów. Mają także dostęp do radia, telewizji, płyt video, prasy codziennej, książek.

Szkoły kształcące pracowników służb społecznych (Uniwersytet Łódzki) i opiekunów (w tym szkoły niepubliczne) regularnie przysyłają do naszej placówki swoich słuchaczy na praktyki. Mamy też stały kontakt z uczniami Technikum Masażu Leczniczego Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Nr 6 w Łodzi itp.

Szczególnymi przyjaciółmi „Domu Kombatanta” jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź – „Barka”.

Utrzymywany jest stały kontakt z Parafią Najświętszego Serca Jezusowego, na terenie której znajduje się „Dom Kombatanta”.

W Domu panuje dobra atmosfera, skutecznie zapobiegająca możliwym konfliktom, wynikającym z wieku, różnicy poglądów, doświadczeń i stanu zdrowia.

W „Domu Kombatanta” jego mieszkańcy znaleźli bezpieczną przystań w jesieni swego życia.